• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิสัยทัศน์ : สะท้อนความคิดของประชาคม ม.อ. ตามภาระหน้าที่หลักของสภาอาจารย์ พันธกิจ : ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม
ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
ประธานสภาอาจารย์
วิสัยทัศน์
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
" สะท้อนความคิดของประชาคม ม.อ. ตามภาระหน้าที่หลักของสภาอาจารย์ "
ข่าวสารล่าสุดจาก สภาอาจารย์ ม.อ.
จับกระแสประเด็นร้อน
กําหนด วัน เวลา และขอกําหนดการปฏิบัติในการเส... (ดู : 13) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง กําหนด วัน เวลา และขอกําหนดการปฏิบ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิท... (ดู : 19) ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ...
ปฏิทินกิจกรรม