• ปรับขนาด
    ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิสัยทัศน์ : สะท้อนความคิดของประชาคม ม.อ. ตามภาระหน้าที่หลักของสภาอาจารย์ พันธกิจ : ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม
ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
ประธานสภาอาจารย์
วิสัยทัศน์
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
" สะท้อนความคิดของประชาคม ม.อ. ตามภาระหน้าที่หลักของสภาอาจารย์ "
ข่าวสารล่าสุดจาก สภาอาจารย์ ม.อ.
จับกระแสประเด็นร้อน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย... (ดู : 53) เพื่อให้การดำเนินงานของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตหาด... (ดู : 79) คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1196/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ ...
ปฏิทินกิจกรรม